Dnevnik

29/6/16

Ednauk ponoči me je bila najprlej fejst vrauče, proti gojdni pa palik fejst mrzlo. Kda san stano in se šal vrejd gemat za slüjžbo, san se najprlej zbojo, če se mi slučajno kaj küja.

Kda san pozno zvečer pribejžo iz Krajne domov, me je v künji zagrabila mrzlica. Mogo san takoj v kopalnico in si jo na začetki poletja segreti.

Komentarji