Statistični letopis

Povezava do publikacije:
https://t.co/6G3cOgJHD6

Bom uporabil pri uvodu v letno poročilo.

Komentarji

Objavite komentar