Zadnjič skozi semafor pri Trgu zmage

Murska Sobota, 26/10/16

Sledi krožišče.

Video: https://youtu.be/LCyfDDvFm4c

Komentarji